0

Thủ tục đăng ký thông báo hải quan khi thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài

Liên hệ

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ tục sau:

1. Xây dựng định mức thực tế để gia công
1.1. Định mức thực tế để gia công sản phẩm xuất khẩu, gồm:
      a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm;
      b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sản phẩm.

     c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư.

1.2. Thông báo cơ sở gia công; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu

1.3. Kiểm tra cơ sở gia công; năng lực gia công, sản xuất
Các trường hợp kiểm tra cơ sở gia công; năng lực gia công, sản xuất:
      a) Tổ chức cá nhân thực hiện hợp đồng gia công lần đầu;
      b) Trường hợp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, cụ thể: “b) Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất.”

1.4. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan
1.4.1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:
      a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:
      a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;
      a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
      a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.
      1.4.2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:
      Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện;

     1.5. Thông báo tình hình sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu sau khi hợp đồng gia công hết hạn (trước đây là thanh khoản hợp đồng gia công)

     1.6. Báo cáo quyết toán
      1.6.1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán
      Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.
      1.6.2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toán
      Tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

CÔNG TY TNHH SIÊU MINH MẠNH chuyên tư vấn, giải đáp thắc mắc và đưa ra các giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp về các vấn đề về thủ tục thông báo hải quan cho các thương nhân gia công cho nước ngoài

Đừng ngần ngại hãy liên hệ số hotline 0919 118 489 với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp thắc mắc.