0

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Liên hệ

Với loại hình xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ, thủ tục hải quan được quy định tại:

  1. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP - Điều 25
  2. Thông tư số 38/2015/TT-BTC – Điều 86 & 16

Điều kiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ:

Hộ kinh doanh cá thể không có mã số thuế và chữ ký số điện tử không đủ điều kiện để mở tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ.   

Theo Điểm b, Khoản 1 Điều 86 Thông tư Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, quy định: 
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:
Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

2. Theo Khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, quy định các trường hợp sau đây được khai trên tờ khai hải quan giấy:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới;
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh;
c) Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo;
d) Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân;
đ) Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 49 Nghị định này;
e) Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;
g) Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau mà nguyên nhân có thể do một hoặc cả hai hệ thống hoặc do nguyên nhân khác.
Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo trên trang thông tin điện tử hải quan chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịch điện tử;
h) Hàng hóa khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Hồ sơ hải quan loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ:
Hồ sơ hải quan được quy định chi tiết tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ bản gồm các chứng từ:

  • Tờ khai hải quan
  • Hợp đồng mua bán
  • Hóa đơn thương mại, hoặc hóa đơn GTGT (với DN trong nội địa xuất vào Khu chế xuất)
  • Chứng từ vận tải
  • Kiểm tra chất lượng (nếu hàng thuộc diện phải kiểm tra)
  • Chứng từ khác (nếu có)...

 

Các thủ tục hải quan của loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ:
Bước 1: Doanh nghiệp xuất khẩu khai hải quan
Dựa trên cơ sở hợp đồng đã được ký với thương nhân nước ngoài có chỉ định giao hàng tại Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu phải kê khai đầy đủ các tiêu chí tương ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu trên tờ khai. 


Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
Sau khi các doanh nghiệp xuất khẩu đã hoàn thiện đầy đủ các tờ khai và đến Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục để đăng ký làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ phù hợp đối với loại hình xuất nhập khẩu sau khi nhận đủ hàng. 


Bước 3: Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu
Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn bao gồm: nộp tờ khai, tính thuế, niêm phong mẫu hàng (nếu có), xác nhận đã làm thủ tục, giao doanh nghiệp và lưu trữ hồ sơ, thông báo cho Cục Thuế địa phương nơi theo dõi thuế của doanh nghiệp biết.


Bước 4: Doanh nghiệp xuất khẩu
Lúc này, doanh nghiệp xuất khẩu phải nhận hồ sơ đã được làm thủ tục chuyển cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất để đăng ký làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ.


Bước 5: Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu
Chi cục hải quan sẽ tiếp nhận tờ khai hải quan, cùng các chứng từ khác thuộc hồ sơ xuất khẩu tại chỗ. Sau đó, tiếp tục tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, phù hợp với từng loại xuất khẩu, nhập khẩu, thuế phí ( nếu có).
 

CÔNG TY TNHH SIÊU MINH MẠNH với hơn 15 năm kinh nghiệp về lĩnh vực xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan sẽ luôn đưa ra các giải pháp, hướng xử lý giải quyết tối ưu và tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp.

Đừng ngần ngại hãy liên hệ số hotline 0919 118 489 với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp thắc mắc.